مشارکت

۱۸مرداد
با گسترش سمن‌ها، مسیر توسعه با سرعت بیشتری طی می‌شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان:

با گسترش سمن‌ها، مسیر توسعه با سرعت بیشتری طی می‌شود

بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و واگذاری امورات به آنها از مهمترین راه‌های توسعه اجتماعی و رعایت اصل دموکراسی است.