فرصت

۱۸مرداد
سمن‌ها یک فرصت کم نظیر برای توسعه هستند
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه

سمن‌ها یک فرصت کم نظیر برای توسعه هستند

سمن‌های استان در بحران‌های سیل و زلزله و کرونا با تمام وجود به مردم خدمت کردند اما آنگونه که باید خدمات آنها بیان نمی‌شود.