الهیان

۱۸مرداد
الهیان رئیس فراکسیون سازمان‌های مردم‌نهاد شد

الهیان رئیس فراکسیون سازمان‌های مردم‌نهاد شد

با برگزاری انتخابات هیات رییسه فراکسیون سازمان های مردم نهاد زهره الهیان، نماینده تهران رییس فراکسیون شد.